" />
ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌាញូស៍ ។ យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នានា និង​តាមរយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នកអាន ។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព ។យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ និង​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រូម​ទាំង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​ផង​ ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខភាព​សង្គម ។សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម​ទូស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និងអ៊ីមែល cambodia_news@yahoo.com

ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមបានបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមាន

Cambodia Health

ដោយ៖ ហេង នាង

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការវាយតម្លៃថា រៀងរាល់ឆ្នាំ មានមនុស្សប្រមាណពី ៥០លាននាក់ទៅ ១០០លាននាក់មានជំងឺគ្រុនឈាម ហើយជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេមនុស្សពេញវ័យ និងគឺជាកុមារ ។

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកថ្នាំបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះអស់ ៩០ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែឥឡូវមានថ្នាំមួយប្រភេទនេះបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលវិជ្ជមាន តាមការសាកល្បងថ្នាំបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការបានមេរោគបីប្រភេទក្នុងចំណោម មេរោគបួនប្រភេទនៃជំងឺគ្រុនឈាមដែលបានសាកល្បងទៅលើកុមារក្នុងប្រភេទថៃ។

មានការលើកឡើងមួយដែលមិនសូវមានការសាទរចំពោះលទ្ធនៃការស្រាវជ្រាវថា ថ្នាំបង្ការថ្មីសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាការខកចិត្តដោយសារថាលទ្ធផលនៃការសាកល្បង នៅប្រទេសថៃនោះ គឺមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងការរំពឹងទុក៕

Comments are closed.