" />
ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌាញូស៍ ។ យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នានា និង​តាមរយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នកអាន ។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព ។យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ និង​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រូម​ទាំង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​ផង​ ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខភាព​សង្គម ។សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម​ទូស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និងអ៊ីមែល cambodia_news@yahoo.com

យុវវ័យដែលស្តាប់ MP3 ដោយប្រើកាស​អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀក

បណ្តាល​អ្នក​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បាន​អះ​អាង​ថា ការ​​ស្តាប់​ MP3  ដោយ​ប្រើ​កាស​ត្រឹម​តែ​រយៈពេល​មួយ​ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ​ គឺ​វា​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​បំ​ផ្លាញ​ប្រព័ន្ធ​ទទួល​សំ​លេង​របស់​យើង​បាន​។

ការ​បំ​ផ្លាញ​លើក​ដំបូង​ដែល​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ស្តាប់កាស​ MP3 ​​នេះ​គឺ​បំ​ផ្លាញ​កោ​សិកា​ផ្នែក​រំ​ញ័រខាង​ក្រៅ​ជា​មុន​សិន​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ទៀត​វានឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈឺ​ចាប់​ដល់​ញ្ញាណ​ទទួល​សំ​លេង​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​។

ដូច្នេះ​បើ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ញ្ញាណ​ទទួល​សំ​លេង​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់​ឆាប់​ខូច​ប្រព័ន្ធ​រំ​ញ័រ​សំ​លេង​នោះ​យុវវ័យ​ទាំង​ឡាយ​មិន​គួរ​ស្តាប់​ MP3 ​ដោយ​ប្រើ​កាស​មិទ​នឹង​ត្រចៀក​ឡើយ​៕

1 Comment

Trackbacks

  1. យុវវ័យដែលស្តាប់ MP3 ដោយប្រើកាស​អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀក | ពត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង អន្តរជ