" />
ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌាញូស៍ ។ យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នានា និង​តាមរយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នកអាន ។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព ។យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ និង​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រូម​ទាំង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​ផង​ ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខភាព​សង្គម ។សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម​ទូស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និងអ៊ីមែល cambodia_news@yahoo.com

តើ​ក្រុម​ហ៊ុន​កូកាកូឡា ( COCA-COLA) ឬ​ក្រុមហ៊ុន​បោក​ប្រាស់?

សារព័ត៌មាន​យើង​នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ទទួល​អ៊ីមេល​មួយ​ដែល​មាន​អភ័យដ្ឋាន nfo@winners.co.uk បាន​ផ្ញើ​មក​អ៊ីមេល​របស់​យើង ដោយ​រៀបរាប់​ថា ​​យើង​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​នៅ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​មួយ​របស់ COCA-COLA AWARD DONATION។ សារ​នោះ​បាន​បញ្ជាក់​ថា អ៊ីមេល​សារព័ត៌មាន cambodia_news@yahoo.com របស់​យើង​​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម ១.០០០ អ៊ីមេល​ដែល​ជា​របស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នានា ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៧ វិច្ឆិកា កន្លងមក។

អ៊ីមេល​នេះ​មិន​ដឹង​ជា​អ៊ីមេល​របស់​ក្រុមហ៊ុន COCA-COLA ឬ​ជា​ជា​អ៊ីមេល​បោកប្រាស់នោះទេ!

សូម​អាន​សារ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ដែល​បាន​ផ្ញើ​មក​អ៊ីមេល​របស់​យើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៩ វិច្ឆិកា ដូច​ខាង​ក្រោម៖

From:​COCACOLA AWARD PROMO <i>

To:​​ cambodia_news@yahoo.com

ATTENTION WINNER

We are pleased to inform you of the final announcement that you are one
of our first quarter winners of the COCA-COLA AWARD DONATION.
International programs held 17th Nov. 2010.
The selection was made from the list of over 1,000 e-mail addresses of
individuals and corporate bodies picked by an advanced automated random
computer search from the internet, no tickets were sold. After this
automated computer ballot, your e-mail address emerged as one of three
winners in the category “A” with the following winning informations:
SERIAL No: S/N-00168 REF NO: L/200-26937
BATCH NO: 2010MJL-01 You have therefore been approved to claim a total sum of £1,000,000.
(One million pounds sterling). To file for your claim please contact
the processing agent with your data including your winning numbers:
Dr. Leggett Gordon.
Email: leggettgordon@hotmail.com
1.FULL NAMES:_____________________ 2.ADDRESS:________________________
3.SEX:_____________________________ 4.AGE:____________________________
5.MARITAL STATUS:________________ 6.OCCUPATION:____________________
7.E-MAIL ADDRESS:________________ 8.TELEPHONE NUMBER:____________
9.AMOUNT WON:__________________ 10. COUNTRY______________________
Congratulations once more from all members and staff of this program.
Sincerely,
Mrs. Rose Wood
Tel: + 44 704 571 5693
Fax; +44 704 504 9112

Comments are closed.