" />
ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌាញូស៍ ។ យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នានា និង​តាមរយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នកអាន ។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព ។យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ និង​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រូម​ទាំង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​ផង​ ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខភាព​សង្គម ។សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម​ទូស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និងអ៊ីមែល cambodia_news@yahoo.com

អំពីយើង

ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌​មានឃែមបូឌា ញូស៍យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ដំណឹង និងព័ត៌មាន​ទាំង​ឡាយ​​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​​នានា និង​តាម​រយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នក​អាន។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព។  

យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំមើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ក្រមសីលធម៌​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ ក្រុមហ៊ុន ហាង​កែសម្ផស្ស និង​ទី​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រួម​ទាំង​មន្ត្រី/បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​​និង​សុខភាព​សង្គម។

យើង​ក៏​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដល់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បំពេញ​ការ​ផ្នែក​សុខភាព​ផង​ដែរ។

សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម

ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និង​អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

Health News is a branch of Cambodia News. We are collecting all information and news on health issues from both national and international media and through our field reporters for the interest of the readers.

We are carefully observing on professionalism and ethics of physicians, clinics, restaurants, factories, enterprises, big and small business, and beauty shops, including other officials/individuals involved, that provoke problems affecting the healths of individuals, families, communities, and the whole society.

We are also observing NGOs working in the field of health issues.

Please cotact our newsroom at Tel: 017 535 535 and email: cambodia_news@yahoo.com

Comments are closed.